Kuģu tauvotāju grupa

Kuģu tauvotāju grupa veic kuģu tauvošanās darbus Ventspils ostas teritorijā.

Porto-of-Ventspils-Hercogs-Jekabs-Assistent-Manager

Kuģu tauvotāju grupas vadītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka palīgs Guntis Tīrmanis
Tālrunis: +371 63602333
 

Vecākie kuģu tauvotāji

Tālrunis: +371 28604412