Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /100
Iepirkuma apraksts:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi

2019.gada septembris

9 mēneši

 

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.09.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija: