Rūpnieciskās platības un telpas-de

Piedāvājam nomai sagatavotus zemes gabalus un rūpnieciskās telpas.  

Kopš divtūkstošo gadu vidus tika uzsākts mērķtiecīgs darbs pie industriālo zonu attīstības. Ventspils brīvostas pārvalde ir uzbūvējusi vairāk nekā 40 000m² ražošanas platību, kurās mājvietu ir atraduši vairāki desmiti Latvijas un ārvalstu ražojošie uzņēmumi. Šo gadu laikā ir radītas vairāk nekā 1700 jaunas darbavietas. 

Sazinieties ar mums, ja vēlaties rast labāko zemes un telpu risinājumu Jūsu uzņēmumam kādā no 7 Ventspils industriālajām zonām.   

Ventspils industriālās zonas-de

(Klikšķiniet uz izvēlētās zonas, lai iegūtu detalizētu informāciju) 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks-deVentspils lidostas rūpnieciskā zona-deVentas kreisā krasta rūpnieciskā zona -deVentas labā krasta rūpnieciskā zona-deJahtu ostas rūpnieciskā zona -dePārtikas ražošanas un zivju apstrādes rūpnieciskā zona-deLielizmēra rūpnieciskās teritorijas -de

Teritoriju noma rūpnieciskās ražošanas uzsākšanai-de

Ventspils ostā līdzās jau esošajām rūpnieciskajām teritorijām vairāk nekā 500 hektāru ir paredzēti jaunu industriālo projektu īstenošanai. Ražošanas uzsākšanai ir iespējams izmantot sagatavotus zemes gabalus industriālajās zonās no 1 līdz 100 hektāru platībā ar iespēju vajadzības gadījumā tos paplašināt.

Rūpniecisko objektu attīstībai mēs piedāvājam ilgtermiņa sadarbību — zemes nomas līgumus līdz 45 gadiem ar iespēju tos pagarināt uz vēl tādu pašu periodu. Rūpnieciskajai darbībai aprīkoto teritoriju nomas maksa ir 0,25–0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Iznomājot industriālās teritorijas, ir iespējams vienoties par uzņēmuma attīstībai nepieciešamās papildu infrastruktūras izveidi. Zemi un ražošanas ēkas iespējams iegādāties arī savā īpašumā.

 

Kontaktieren Sie uns!

Unternehmen im Freihafen Ventspils

Servicedienstleistungen für die Entwicklung von High-Tech-Unternehmen;
Herstellung Industriegeräte aus größerer Glasfaser;