Finanšu un kontroles dienests

Finanšu un kontroles dienests nodrošina:
  • finanšu un aizsardzības risku izvērtēšanu, lai nodrošinātu Ventspils brīvostas pārvaldes sekmīgu darbību, reputāciju, finanšu apriti un labas pārvaldības principu ievērošanu;
  • risku pārvaldības sistēmas īstenošanu t.sk., darbības un iekšējās kontroles principi (interešu konflikts, korupcija, negodprātīga rīcība) un trauksmes celšanas kārtība;
  • Ostas aizsardzības plānā, Ostas ārkārtas situāciju plānā un Ostas civilās aizsardzības plānā paredzēto pasākumu ieviešanu un izpildi.

Finanšu un kontroles dienesta vadītājs

Jānis Miķelsons
Tālrunis: +371 63602319