Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa nodrošina esošo ēku un apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašvaldību prasībām un noslēgtajiem līgumiem.

 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas  pārzinis

Andis Jansons
Tālrunis: +371 63621297