Ostas kapteiņa dienests

Ostas kapteiņa dienesta pārziņā ir droša kuģu satiksme visā ostas akvatorijā: drošs kuģu izvietojums un manevrēšana, kuģu ceļu atbilstība projektētajiem dziļumiem, ostas akvatorijas dziļuma kontrole un informācija par pieļaujamo kuģu maksimālo iegrimi, kā arī navigācijas līdzekļu darbība ostā, noteiktās vietās jūrā un piekrastē.

Ostas kapteinis

Gunārs Trukšāns
Tālrunis: (+371) 63623324
 
 

Ostas kapteiņa vietnieks

Ainārs Austrums
Tālrunis: (+371) 63602336
Mob.tālr.: (+371) 26569571
E-pasts: [email protected]

 

Ostas kuģu satiksmes dienests

Tālrunis: (+371) 63621040 
Kuģu izvietojums enkurvietās un piestātnēs; lokatoru un  sakaru tehnikas uzturēšana un saziņa ar kuģiem; kuģu kustības secības, maršrutu, ātruma un kustības uzraudzība lokatorā; kuģa ievešanas un izvešanas kontrole; loču un loču kuģu grupas kuģu gatavības uzraudzība.

Ostas kontroles dienests

Tālrunis: (+371) 63622669
Kuģu izvietojums ostā un reidā, kuģu kustības ostā, piestātņu stāvokļa un kuģu stāvēšanas apstākļu pārraudzība; ostas akvatorijas stāvokļa — ūdens līmeņa, straumes ātruma, meteoroloģisko apstākļu, piesārņotības monitorings, tilta paceļamās daļas monitorings.

Loču dienests, Loču kuģu grupa

Tālrunis: (+371) 63621040
Kuģu ienākšana, iziešana, pietauvošanās, attauvošanās un pārvietošanās kārtība ostas akvatorijā sadarbībā ar piestātņu operatoriem, kuģu satiksmes dienestu un tauvotājiem.

Kuģu tauvotāju grupa

Tālrunis: (+371) 28604412
Kuģu tauvotāju grupa veic kuģu tauvošanās darbus Ventspils ostas teritorijā pēc Ostas kuģu satiksmes dienesta norādēm.