Atsāksies būvdarbi Durbes ielā

Pēc Lieldienu brīvdienām, 23.aprīlī, plānots atsākt Durbes ielas pārbūves darbus, kas tika pārtraukti aukstajā laikā. Būvdarbu laikā šīs ielas rajonā atsevišķās vietās būs nepieciešams ierobežot satiksmes kustību.

Durbes ielas pārbūve sākās pagājušā gada septembrī un jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.  Visas ielas garumā tiks atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Tuvāko divu nedēļu laikā plānoti satiksmes ierobežojumi pie Zvaigžņu ielas 7, Durbes ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Rāvas ielai. Tāpat uz dažām dienām būs nepieciešams slēgt satiksmi pa Zlēku ielu un iebrauktuves uz “Latvijas Naftas” uzpildes staciju un automazgātavu pie Rūpniecības ielas.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. Durbes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.