Attālināta tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

06.janvārī Ventspils ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvji tika aicināti piedalīties tiešsaistēs video konferencē, lai pārrunātu aizvadīto 2020.gadu un 2021.gada plānus, aktualitātes.

Video konferences laikā tika runāts par šādiem jautājumiem:

  1. Kravu apgrozījuma rezultāti 2020.gadā
  2. Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotie attīstības projekti
  3. Ventspils ostas attīstības plāns
  4. Ventspils ostas termināļu aktualitātes un jautājumi