Ceļojums Ventspils - Nīneshamna - Ventspils

08/12/2015
Operatora STENA LINE prāmis SCOTTISH VIKING jau ir kļuvis par daļu no Ventspils ostas. Bet kurp dodas Vikings, kad nespoguļojas Ventspils ostas promenādē? To noskaidrot devās TV raidījuma "Latvji, brauciet jūriņā" radošā komanda. Ierašanās Ventspils prāmju pasažieru terminālī un ceļojums uz Zviedriju var sākties! 

28.11.2015. TV raidījums "LATVJI, BRAUCIET JŪRIŅĀ !"