Darbības efektivizēšanai Ventspils brīvostas pārvaldē veic funkcionālo auditu

30/06/2020

2020.gada pirmajā pusē Ventspils brīvostas pārvalde ir uzsākusi kompleksu pārvaldes funkciju veikšanas izvērtēšanu, kas ietver arī administratīvās darbības izmaksu optimizēšanu, lai pārvaldes darbu padarītu efektīvāku. Šobrīd pārvaldē tiek veikts funkcionālais audits. Līgums par audita veikšanu iepirkuma rezultātā noslēgts ar AS “KMPG Baltics”.

Reaģējot uz straujo ekonomiskās situācijas pasaulē pasliktināšanos un tirgus konjunktūras izmaiņām, kas 2020. gadā ostā strādājošajos privātajos termināļos ir radījušas lielu kravu apgrozījuma kritumu un līdz ar to arī plānoto Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu kritumu, pārvaldes 2020.gada budžetā samazināti kārtējie izdevumi teritoriju uzturēšanai, apsaimniekošanai, kā arī mārketingam. Tāpat tiek nopietni pārskatīta investīciju programma, iesaldējot neuzsāktos projektus, kā arī tos projektus, kuru apturēšanai nav būtisku finansiālu saistību. Šobrīd turpināti tiek tikai ar ES līdzfinansējumu īstenotie projekti, kuru iesaldēšana vai pārtraukšana radītu lielāku negatīvu efektu nekā to turpināšana.

Jau šobrīd ir veikta atsevišķu ostas dienestu cilvēkresursu optimizācija, bet papildus uzsākts cilvēkresursu funkcionālā audita process ar mērķi identificēt papildus optimizācijas iespējas. Auditu veic AS “KPMG Baltics”, kas gala ziņojumu par audita rezultātiem plāno iesniegt jūlija vidū.  Brīvostas pārvaldē strādā 210 darbinieku.

Ventspils brīvostas pārvalde ir Ventspils ostas un rūpniecisko teritoriju attīstītājs, kuras pienākums ir uzturēt un padziļināt kuģošanas kanālu, uzraudzīt kuģošanas drošību ostā, uzturēt un atjaunot ostas infrastruktūru un veikt citas darbības, lai nodrošinātu privātajiem termināļiem, stividorkompānijām, kā arī rūpnieciskajiem uzņēmumiem vislabākos apstākļus biznesa attīstībai. Kravu apgrozījumu ostā Ventspils brīvostas pārvalde ietekmēt nevar, jo ar to nodarbojas ostā strādājošie privātie uzņēmumi. Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis pauž cerību, ka jaunajos apstākļos ostas termināļi aktīvāk strādās kravu piesaistē un būs gatavi elastīgākai cenu pārskatīšanai, lai piemērotos esošajai tirgus konjunktūrai un sīvajai konkurencei.

Kā jau ziņots, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju rezultātā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu izveidot AS “Ventas osta”, kas ar laiku pārņemtu Ventspils brīvostas pārvaldes funkcijas. Ventspils brīvostas valde un pārvalde sadarbībā ar AS “Ventas osta” dara visu, lai pārmaiņu process nekādā veidā neapgrūtinātu ostas uzņēmumu darbību. Par visām izmaiņām uzņēmēji tiks laikus informēti.