Informācija par Ventspils brīvostas valdes 28.augustā lemtajiem jautājumiem

30/08/2017
- Valde nolēma apstiprināt atklāta konkursa „Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī” būvdarbu līguma slēgšanu par paredzētajiem darbu apjomiem ar SIA „Ostas celtnieks” par piedāvāto līgumcenu 195’639.94 EUR, neskaitot PVN. Valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu.

- Valde nolēma apstiprināt atklāta konkursa „Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī” būvdarbu līguma slēgšanu par paredzētajiem darbu apjomiem ar SIA „Ostas celtnieks” par piedāvāto līgumcenu 269’519.13 EUR, neskaitot PVN. Valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu.

 

Ventspils brīvostas valdes ārkārtas sēde notika 2017.gada 28.augustā. Materiāli tika nosūtīti Ventspils pilsētas domes izvirzītajiem valdes locekļiem – Jānim Vītoliņam, Aivaram Lembergam, Guntim Blumbergam, Didzim Ošeniekam, valsts pārstāvjiem – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvim Edijam Vaznim, LR Satiksmes ministrijas pārstāvim Kasparam Ozoliņam un LR Finanšu ministra pārstāvim Ringoldam Beinarovičam un LR Ekonomikas ministrijas pārstāvei Sandrai Sondorei.