Informācija par Ventspils brīvostas valdes 4.augustā lemtajiem jautājumiem

07/08/2017
 
  • Valde uzklausīja Ventspils brīvostas pārvaldnieka ziņojumu par Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada budžeta izpildi un 2017.gada 1.pusgada budžeta izpildi, kā arī 2017.gada 1. ceturkšņa pārskatu un 1.pusgada pārskatu.
  • Valde nolēma papildināt Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmu ar objektu „Kraujlaukuma izbūve Kustes dambī 2, Ventspilī”. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu ar AS „BMGS” par piedāvāto līgumcenu 2’669’695.95 EUR, neskaitot PVN, t.sk. būvprojekta izstrāde 64’700.00 EUR, neskaitot PVN, autoruzraudzības darbu veikšana 23’200.00 EUR, neskaitot PVN un būvdarbu izpilde 2’581’795.95 EUR, neskaitot PVN.
  • Valde nolēma apstiprināt SIA “Clean Truck Point” iesniegumu par smago automašīnu un cita lielizmēra tehnikas mazgātavas celtniecību zemes gabalā Kurzemes ielā 24, Ventspilī. Valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu.
  • Valde nolēma pagarināt 2015.gada 4.augustā ar SIA “Baltimar VT” noslēgto līgumu par marķētas dīzeļdegvielas piegādi līdz 2019.gada 4.augustam.
  • Valde nolēma 2018. un 2019.gadā atstāt spēkā 2013.gada 2.janvāra līgumu ar „Stena Line Baltic AS” par regulāras kravas – pasažieru līnijas nodrošināšanu.
  • Valde akceptēja kredīta un hipotēkas līgumu slēgšanu ar Danske Bank A/S atbilstoši atklāta konkursam kredītlīdzekļu piesaistei ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai „Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”. Aizdevuma summa - līdz 5 300 000,- EUR.
  • Valde nolēma akceptēt „Seguma un inženiertīklu izbūve Rūpniecības ielā 11, Ventspilī” iepirkumu konkursa uzvarētāju un slēgt līgumu ar SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” par piedāvāto līgumcenu 94’837.72 EUR, neskaitot PVN. 
  • Vēl valde izskatīja vairāku komercsabiedrību iesniegumus par zemes un telpu nomas līgumiem, esošo līgumu izpildi un administratīvos jautājumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2017.gada 4.augustā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš un LR Finanšu ministra pārstāvis Ringolds Beinarovičs.