Informācija par Ventspils brīvostas valdes 4.decembra sēdē lemtajiem jautājumiem

Valde pieņēma zināšanai Ventspils brīvostas pārvaldes 2015.gada 9 mēnešu pārskatu, informāciju par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostā 2015.gada 10 mēnešos, informāciju par Ventspils brīvostas pārvaldes 2015.gada Investīciju programmas izpildi, ziņojumu par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi, ziņojumu par Ventspils brīvostas pārvaldes nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli, kā arī akceptēja Ventspils brīvostas pārvaldes priekšlikumus turpmākajai rīcībai ar nekustamo īpašumu nomas līgumiem.

Valde akceptēja papildus vienošanās slēgšanu ar IK “Ardeca” par papildus būvuzraudzības un projektu vadības darbu veikšanu ražošanas ēkas jaunbūvē Kustes dambī 30a, Ventspilī.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja līguma slēgšanu ar AS „SZMA V” par Ventas tilta paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbu veikšanu.

Valde apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga stratēģiju trim gadiem (2016-2018) un atbilstošu līgumu slēgšanu stratēģijas realizācijai.

Lai veiktu Ventspils pilsētas ostas teritorijas objektu, pievadceļu un pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu, valde pilnvaroja pārvaldnieku  parakstīt  līgumus ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” un pakalpojumu sniedzējiem par uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšanu.   

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja līguma parakstīšanu ar Ventspils pilsētas Pašvaldības policiju par Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību 2016.gadā.

Valde akceptēja vienošanās parakstīšanu un sadarbības turpināšanu ar Pasaules okeāna muzeju Kaļiningradā par peldošās bākas „Irbenskij” eksponēšanu Ventspilī.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu ar SIA „Eiroprojekts” par smaku samazināšanas programmu izstrādi Ventspils brīvostai.

Lai neradītu ierobežojumus ostas attīstībai, valde nolēma lūgt LR Satiksmes ministriju saglabāt valsts īpašumā nekustamos īpašumus „Mauru stacija”, Naftas iela 12 un Naftas iela 14, Ventspilī.

Valde pieņēma lēmumu par nepieciešamo nodrošinājumu vētru radīto smilšu sanesumu likvidācijai, lai garantētu drošu kuģošanu jūras kanālā.

Vēl valde izskatīja jautājumus par nomas līgumu slēgšanu ar vairākām komercsabiedrībām un privātpersonām, kā arī lēma par nekustamā īpašuma iegādi, izskatīja administratīvus jautājumus un veica grozījumus pārvaldes 2015.gada budžetā.

 

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 4.decembrī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.