Izsole par zāģbaļķu savākšanu

21/08/2018

Ventspils brīvostas pārvalde rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli par zāģbaļķu (turpmāk – izsolāmā manta) savākšana no augstsprieguma līnijas izbūves trases.

Izsolāmās mantas vispārīgie dati:

Zāģbaļķi (dažāda sortimenta un sugas). Materiāli atrodas augstsprieguma elektrolīnijas trasē Ventspilī, Mauru ceļā 71 (kokmateriālu daudzums īpašumā 316 m3) un Kurzemes ielā 40 (lapkoki 110 m3). Materiālu garums pārsvarā ir 3 m.

Ar izsolāmo mantu var iepazīties jaunajā augstsprieguma elektrolīnijas trasē Ventspilī, Mauru ceļā 71 un Kurzemes ielā 40 līdz 2018.gada 05.septembrim no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 26159886 (Andis Jansons).

Izsole notiks 2018. gada 06.septembrī, plkst. 10.00, Ventspils brīvostas pārvaldē, 206.telpā (2.stāva zālē), Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsolāmās mantas sākumcena ir EUR 45.00 (četrdesmit pieci euro) bez PVN par 1 (vienu) m3.

Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsoles noteikumus līdz 2018.gada 06.septembra plkst.9:00 var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: iepirkumi@vbp.lv, kā arī iepazīties ar tiem Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602313.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami (vai iesūtāmi pa pastu) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 un 2018.gada 06.septembrī līdz plkst. 9.00.