Labākā vieta lielajiem nomniekiem

Ietekmīgas pasaules grupas Financial Times izdevums FDI Intelligence publicējis ikgadējā pētījuma Brīvās ekonomiskās zonas 2019 rezultātus. Ventspils brīvosta nosaukta par labāko vietu pasaulē lielo nomnieku biznesa attīstībai un otro labāko vietu Eiropā mazo un vidējo komersantu biznesa attīstībai.

Ventspils brīvostai piešķirtas arī speciālbalvas – par eksporta veicināšanu, klāsteru attīstību, pārrobežu sadarbību, ražošanas paplašināšanu, infrastruktūras attīstību un atbalstu jaunuzņēmumiem.

Izdevums FDI Intelligence brīvo ekonomisko zonu (BEZ) pētījumu veic katru gadu, lai identificētu perspektīvākās teritorijas gan pasaulē kopumā, gan katrā reģionā atsevišķi. Šogad tajā piedalījās 85 speciālās ekonomiskās zonas no visas pasaules. Katru pieteikumu izvērtē tiesnešu komisija, izvirzot vispārējos uzvarētājus, nosakot uzvarētājus atsevišķās kategorijās un piešķirot īpašas balvas.

Par perspektīvāko brīvo ekonomisko zonu pasaulē 2019. gadā tika atzīta DMCC Apvienotajos Arābu Emirātos, aiz sevis atstājot Katovices speciālo ekonomisko zonu Polijā.

Visizdevīgākā noma – Ventspilī

Kategorijā TOP zonas lielo nomnieku uzņēmumu attīstībai par perspektīvāko zonu globāli nosaukta Ventspils brīvosta. Arī kategorijā TOP zonas mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai Ventspils brīvosta ieguvusi ļoti augstu vērtējumu – otro vietu Eiropas reģionā. Tiesnešu komisija akcentējusi, ka Ventspils brīvosta ir viena no izmaksu ziņā vispievilcīgākajām teritorijām Eiropā, ja analizē pieejamos nodokļu atvieglojumus, kā arī īpaši pēc nomnieku specifiskajām prasībām celtās ražošanas ēkas un infrastruktūru. Pētījumā izteikti pateicības vārdi Ventspilij par saražotās produkcijas pieaugumu, kā arī par iznomāto industriālo teritoriju paplašināšanu pēc jaunu rūpniecisko ēku būvniecības pabeigšanas. Šajā kategorijā globālajā reitingā otrajā vietā pēc Ventspils ierindojas Tanger Med BEZ Marokā. Savukārt Eiropas reģionā Ventspils brīvostai šajā kategorijā seko Walbrzych speciālā ekonomiskā zona InvestPark Polijā.

Otrā labākā Eiropā

Kategorijā TOP zonas mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai Ventspils arī ieguvusi ļoti augstu vērtējumu – otro vietu Eiropas reģionā. Par perspektīvāko Eiropā nosaukta Lodzas speciālā ekonomiskā zona Polijā. Izvērtējot, cik atbilstoša ir Ventspils mazajam un vidējam biznesam, tiesnešu komisija norādīja uz pašvaldības piedāvātajiem biznesa inkubācijas pakalpojumiem jaunuzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem komersantiem. Piemēram, tiesneši akcentēja iespēju izmantot Biznesa atbalsta centru visu diennakti, koprades un biroja telpas. Slavēta arī ciešā sadarbība ar pašvaldību, kas veicina biznesam draudzīgas politikas ieviešanu.

Ventspils saņēmusi arī FDI Intelligence redaktora izvēles balvu kategorijā Eksporta veicināšana. Šī balva piešķirta par to, ka 2018. gadā Ventspils brīvostā rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 46% un piedzīvots augstākais eksporta pieaugums uz vienu iedzīvotāju starp Latvijas pilsētām, vairāk nekā 90% saražotā tiek eksportēts.

Piecas speciālas balvas

Izdevums FDI Intelligence vēl papildus nosaucis speciālo balvu saņēmējus 37 kategorijās. Ventspils brīvosta ieguvusi speciālbalvas piecās kategorijās. Speciālbalva Klāsteru attīstība piešķirta, novērtējot paveikto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumu attīstības veicināšanā. Analizējot Ventspils panākumus šajā jomā, īpašu atzinību izpelnījusies sadarbība starp Biznesa atbalsta centru, Ventspils Augstskolu, Digitālo centru un citām iestādēm, kā arī plānotā Zinātnes un inovāciju centra celtniecība.

Speciālbalva Pārrobežu sadarbība Ventspils brīvostai pasniegta par aktīvu dalību dažādās starptautiskās iniciatīvās, īpaši veicinot sadarbību ar Āzijas valstīm.

Speciālbalva Ražošanas paplašināšanās piešķirta, akcentējot uzņēmumu apņemšanos paplašināt savu darbību tieši Ventspilī. Šādi piemēri Ventspilī ir vairāki, piemēram, Bucher MunicipalHansaMatrix Ventspils. Speciālbalva Infrastruktūras attīstība Ventspilij no FDI Intelligence tiek pasniegta ne pirmo reizi. Tiesnešu komisija arī šoreiz uzslavēja Ventspils brīvostas aktivitāti jaunu ražošanas telpu celtniecībā un infrastruktūras izveidē saskaņā ar nomnieku uzņēmumu vajadzībām. Piektā speciālbalva Ventspilij piešķirta par atbalstu jaunuzņēmumiem. Šo balvu Ventspils saņēmusi galvenokārt par 2018. gadā atvērto Biznesa atbalsta centru, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu jaunuzņēmumiem.

Pareizi izvēlēta attīstības stratēģija

FDI Intelligence pētījuma vērtējumam pieteikušās arī citas Latvijas speciālās ekonomiskās zonas. Liepājas speciālā ekonomiskā zona saņēmusi balvu par aviācijas attīstību, kā arī speciālbalvas par infrastruktūras attīstību un ostas attīstību. Rēzeknes SEZ saņēmusi speciālbalvas par biznesa stimulēšanu un talantu piesaisti.

Jānorāda, ka Ventspils brīvosta arī iepriekš pētījumā ieguvusi augstus vērtējumus, kas apliecina stabilu brīvostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un pareizi īstenotu attīstības stratēģiju. FDI Intelligence ir Financial Times ltd. grupas daļa, kas specializējas jomās, kuras saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti.

Pērn Ventspilī sāka darboties Biznesa atbalsta centrs, sniedzot plašu pakalpojumu klāstu jaunuzņēmumiem.

Vairāki ārvalstu investori izvēlas veidot un paplašināt savas ražotnes tieši Ventspilī, jo, kā atzina FDI Intelligence, šeit ir vislabākā vieta ēku nomāšanai un ražotņu attīstībai.

Ventspils brīvostas pārvalde uzbūvējusi industriālajās teritorijās 9 rūpniecības ēkas, kuras nomā ražošanas uzņēmumi. Viena no šīm teritorijām ir VATP, kur šobrīd tiek būvētas vēl divas ēkas, un tām jau ir nomnieki.

Varam apsveikt brīvostu!

Aivars Lembergs, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs

– Varam apsveikt Ventspils brīvostu ar to, ka tā izcili veic savas funkcijas. Tas vēlreiz pierāda, cik melīgi un politiski motivēti ir valdošās koalīcijas izteikumi par to, ka Ventspils brīvā ekonomiskā zona un vispār brīvās ekonomiskās zonas un brīvostas Latvijā ir kaut kādā dižā atpalicības stadijā. Ka tās ir jāpārveido par kapitālsabiedrībām un tās vajag privatizēt. Vai es ceru, ka ir saņemts apsveikums no valdības? No valdības mēs saņemsim apsveikumu, ja Ventspils būs nogrimusi Baltijas jūras dzelmē. Mēs nekad neesam saņēmuši apsveikumus.