Noslēdzas Kuldīgas ielas pārbūve

12/12/2018

Jau kopš 18.novembra svētkiem satiksmei atkal atvērta šogad vērienīgu pārbūvi piedzīvojusī Kuldīgas iela posmā no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai Ventspilī. Tagad pabeigti arī pēdējie gājēju ietvju izbūves darbi šajā posmā.

Kuldīgas iela ir viena no stratēģiski svarīgākajām Ventspils ielām, kas vienlaikus ir arī pievedceļš Ventspils ostai. Pārbūves laikā 554 metru garajā posmā savu laiku nokalpojušais asfalta segums nomainīts pret betona bruģa segumu. No satiksmes drošības viedokļa īpaši svarīgi ir tas, ka tagad šajā ielas posmā izbūvētas ietves, kā arī ielas apgaismojums. Tāpat arī izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma un aizbērti ielas malās esošie grāvji.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” visā remontējamajā posmā izbūvēja centralizēto ūdensvadu.

Ielas pārbūvi veica  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par kopējo summu 709 tūkstošu eiro apmērā.

Kuldīgas iela no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvē 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Būvdarbi šogad noritēja Dzintaru, Maskavas un Zvaigžņu ielā, tika izbūvēts jauns pievedceļš Dienvidu molam 5, un Rāvas un Apļa ielas. Būvdarbi turpinās Kurzemes, Durbes un Ostas ielās, kas noslēgsies 2019.gadā.

Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.