Noslēgsies jaunās ražošanas ēkas Ganību ielā projektēšanas darbi

Pašreiz noslēgumam tuvojas ražošanas ēkas Ganību ielā 103 projektēšanas darbi.   Nākamie soļi projekta īstenošanā ir būvprojekta ekspertīzes veikšana, būvprojekta saskaņošana būvvaldē un būvniecības iepirkuma veikšana. Ēkas būvdarbus plānots uzsākt šā gada vasarā, bet pabeigt 2019.gadā.

Šobrīd projektējamā ēka Ganību ielā 103 ir vienīgā ēka Ventspils brīvostas teritorijā, par kuras nomu vēl nav noslēgts līgums. Pašlaik aktīvi noris sarunas ar vairākiem pretendentiem, kurus ieinteresējusi iespēja attīstīt ražošanu Ventspilī. Ēkas platība būs 4100m2, un tā atradīsies blakus metālapstrādes uzņēmumam “Malmar Sheet Metal” un komunālo automašīnu ražošanas uzņēmums “Bucher Municipal

Projekts “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.