Noslēgti līgumi par autostāvlaukumu izbūvi Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumus par autostāvlaukumu izbūvi Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. 

Par autostāvlaukuma būvniecību Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 noslēgts līgums ar  SIA “Ventbetons-V” par summu 244 368,07 EUR,  savukārt par autostāvlaukuma būvniecību Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7 noslēgts līgums ar SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par summu 209 804,59 EUR. Abos stāvlaukumos kopā paredzēts izveidot jaunas 133 publiskas automašīnu stāvvietas, lai atbalstītu Augsto Tehnoloģiju parka teritorijā esošo ražotņu attīstību un jaunu -izveidošanu. Būvniecības darbi tiek īstenoti ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”, Nr.5.6.2.0/18/I/004, programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.