Noslēgumam tuvojas būvprojekta izstrāde

14/06/2017

Noslēgumam tuvojas projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, ERAF projekta Nr.3.1.1.5./16/A/012, būvprojekta izstrāde, un tuvākajās dienās paredzēts saņemt būvprojekta ekspertīzes gala slēdzienu. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas plānots rīkot iepirkumus par būvdarbu un būvuzraudzības darbu veikšanu projektā.