Pabeigti būvdarbi stāvlaukumam pie ražošanas ēkas Nr. 7

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā noslēgušies būvdarbi vienam no diviem auto stāvlaukumiem, kas atrodas pie jaunajām ražošanas ēkām.

Šobrīd būvdarbi noslēgušies stāvlaukumam pie ēkas Nr. 7, nākamais solis ir izpilddokumentācijas sakārtošana, lai būvobjektu nodotu ekspluatācijā. Aktīvi būvdarbi turpinās arī pie ēkas Nr. 6 stāvlaukuma - tos plānots pabeigt līdz jūlija beigām.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā vienlaikus ar stāvlaukumu būvniecību norisinās divu jaunu ražošanas ēku būvniecība. Līdz ar jaunajām rūpnīcām, palielināsies arī darbinieku skaits šajā industriālajā zonā un ir nepieciešams pilnveidot arī pārējo infrastruktūru.

Kopumā abos stāvlaukumos būvdarbu laikā paredzēts izbūvēt vietas 133 automašīnām. Lai gādātu par tīru vidi, zem jaunajiem automašīnu stāvlaukumiem būvē arī lietusūdens attīrīšanas iekārtas ar smilšu un naftas produktu atdalītāju. Stāvlaukumu būvniecību veic SIA “Ventbetons-V” un SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Stāvlaukumu būvniecība notiek projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”, Nr.5.6.2.0/18/I/004, ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas -  480 000 EUR, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta summa ir 408 000 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.