Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

23/04/2020

22. aprīlī Ventspils ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvji tika aicināti piedalīties tiešsaistēs video konferencē, lai pārrunātu 2020.gada 1.ceturkšņa aktualitātes.

Video konferences laikā tika runāts par šādiem jautājumiem:

1. Covid-19 vīrusa izplatība;

2. 2020.gada 1.ceturkšņa kravu apgrozījuma rezultāti;

3. Ventspils brīvostas pārvaldes attīstības projektu gaita;

4. tiešsaistes semināra “Latvijas Dzelzceļa Koncerna biznesa modeļa izstrāde” kopsavilkums;

5. Ventspils ostas termināļu sadarbība ar Latvijas bankām (problēmas, u.c. jautājumi);

6. Ventspils ostas termināļu aktualitātes.