Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

22. aprīlī Ventspils ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvji tika aicināti piedalīties tiešsaistēs video konferencē, lai pārrunātu 2020.gada 1.ceturkšņa aktualitātes.

Video konferences laikā tika runāts par šādiem jautājumiem:

1. Covid-19 vīrusa izplatība;

2. 2020.gada 1.ceturkšņa kravu apgrozījuma rezultāti;

3. Ventspils brīvostas pārvaldes attīstības projektu gaita;

4. tiešsaistes semināra “Latvijas Dzelzceļa Koncerna biznesa modeļa izstrāde” kopsavilkums;

5. Ventspils ostas termināļu sadarbība ar Latvijas bankām (problēmas, u.c. jautājumi);

6. Ventspils ostas termināļu aktualitātes.