Turpinās piestātņu Nr.2 un Nr.3 grunts stiprināšanas darbi

Ventspils brīvostas pārvalde turpina projekta "Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana” realizāciju.

 

Darbi objektā „Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana” tiek veikti pie 2.un 3.ostas piestātnes Ventspilī, Dzintaru iela 51B un Dzintaru iela 51/3 sākti šī gada sākumā.

Lai nodrošinātu piestātņu stiprību un noturību, tiks izbūvēta metru bieza atslodzes platformas dzelzsbetona plātne 3 970 m2 platībā, kura sastāv no 8 sekcijām. Dzelzsbetona plātņu balstīšanai ar bezvibrācijas metodi 43 metru dziļumā kopumā tiks izbūvēti 560 pāļi. Pēc atslodzes platformas izbūves tiks atjaunots kraujlaukumu segums, izbūvēta jauna lietus ūdens savākšanas sistēma, lietus ūdens attīrīšanas iekārtas, kā arī jauni ūdensapgādes tīkli.

 

Objekta būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana”. Projekts tiek īstenots no 2014. līdz 2015. gadam saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti – Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir aptuveni 4,4 miljoni EUR, tajā skaitā paredzamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 2,37 miljoni EUR.