Turpinās projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (projekta Nr. 3.1.1.5./16/A/013) īstenošana

Ventspils brīvostas pārvalde turpina darbu pie nomnieka piesaistes ražošanas ēkai. 

Līdz šim ir veiktas pārrunas ar vairākiem potenciāliem nomniekiem par ražošanas ēkas izmantošanu viņu darbībai. Vienlaicīgi noslēguma stadijā ir darbs pie būvprojekta ekspertīzes, pēc kā tiks organizēts iepirkums būvdarbu veikšanai.