Turpinās ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvdarbi

Pašreiz ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvdarbu ietvaros ir izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli, ārējie siltumapgādes tīkli, izbūvēti ražošanas ēkas pamati, kā arī keramzītbloku sienas, kas atdala biroju un siltummezglu no ražošanas telpām.

Pašreiz tiek gatavota pamatne zem ceļiem un laukumiem, un tuvākajā laikā tiks uzsākta pāļu lauka izbūve zem ražošanas iekārtu pamatiem. Turpmākie darbi ir dzelzsbetona kolonnu un sienu un jumta metāla nesošo konstrukciju izbūve.

Projekts “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.