Ventspils brīvostas pārvalde ar ostas termināļiem pārrunā aktuālos drošības un ostas attīstības jautājumus

22/04/2020

Šodien, 22.aprīlī, notika Ventspils brīvostas pārvaldes vadības un ostas termināļu pārstāvju sanāksme, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus. Šādas sanāksmes turpmāk nolemts rīkot vismaz reizi 3 mēnešos.

Ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, sanāksme noritēja attālinātā režīmā. Ostā darbs turpinās arī ārkārtas situācijā, tāpēc dažādi drošības pasākumi, kas saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, ir īpaši svarīgi, kas arī bija pirmais darba kārtības jautājums.

Sanāksmē tika analizēts kravu apgrozījums Ventspils ostā strādājošajos termināļos un iespējamās kravu plūsmas tendences nākotnē, kā arī pārrunāti problēmjautājumi, kas traucē kravu apgrozījumu palielināt.

Ventspils brīvostas pārvalde informēja par aktuālajiem pārvaldes īstenotajiem investīciju projektiem brīvostas teritorijā un to progresu: hidrotehnisko būvju atjaunošanu, pievedceļu pārbūvi un atjaunošanu, un rūpniecisko ēku būvniecību.

Tāpat tika pārrunāti jautājumi, kā termināļi savstarpēji un ar brīvostas pārvaldi varētu sadarboties, lai optimizētu izmaksas.