Ventspils brīvostas pārvalde rekonstruēs divus posmus Dzintaru ielā

16/06/2017
Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumus par Dzintaru ielas pārbūvi posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 un posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru 64.

Remontdarbi Dzintaru ielā tiks veikti posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5. Aptuveni 433 metru garumā tiks veikta seguma virskārtas atjaunošana un lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve. Minētajā vietā tiks uzlabots apgaismojums un veikti apzaļumošanas darbi. Būvdarbus plānots uzsākt augustā, bet pabeigt – oktobrī.

Arī otra posma būvdarbus no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 plānots uzsākts augustā un pabeigt oktobrī. 563 metru garumā tiks veikta seguma virskārtas atjaunošana, lietus kanalizācijas pārbūve, kā arī daļēja gājēju ietves seguma atjaunošana. Tāpat tiks uzlabots apgaismojums, stādīti koki un veikti labiekārtošanas darbi.

Kā jau iepriekš ziņots, Ventspils brīvostas pārvalde uzsākusi Uzvaras ielas un Tērvetes ielas rekonstrukcijas un Talsu ielas 200 jauna ceļa būvniecības darbus. Šie darbi ir uzsākti jūnijā un tos plānots pabeigt līdz rudenim. Uzvaras ielā tiks izbūvēts 90 metrus garš ceļš, savukārt Tērvetes ielā aptuveni 175 metrus garš ceļš, veicot pilnu seguma konstrukcijas un lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi, izbūvējot gājēju pārejas, pārbūvējot apgaismojumu un labiekārtojumu. Talsu ielā 200 tiks izbūvēts piebraucamais ceļš 320 metru garumā ar divvirzienu kustību un ietvi.

Visi būvdarbi tiek realizēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/001 “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros. 85% no projekta izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.