Ventspils brīvostas pārvalde rīko izsoli

18/03/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic „Naftas produktu un ūdens maisījumu pieņemšanu no piesārņoto ūdeņu savācējkuģiem Užava un Venta” pārdošanu izsolē 2021.gada 6.aprīlī plkst. 10.00, Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst.9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu daiga.mazrima@vbp.lv.

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties Ventspilī, 19.piestātnē (piesārņoto ūdeņu savācēju kuģi Užava un Venta) līdz 2021.gada 5.aprīlim no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 29196790 (Andrejs Pumpurs).

Sākumcena - EUR 55,00 (piecdesmit pieci eiro 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis 21 % par tonnu. Paredzamais apjoms ir līdz 600 tonnām gadā, kas tiks nodots pa partijām.

Samaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc izsniegtā rēķina.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 5.