Ventspils ostas uzņēmēji tiekas ar “Latvijas dzelzceļš” vadību

Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes iniciatīvas 2.martā Rīgā pie sarunu galda pulcējās Ventspils ostas uzņēmēji, VAS “Latvijas dzelzceļš” vadība un dzelzceļa pārvadātāji, lai pārrunātu aktuālos problēmjautājumus ostas termināļu un dzelzceļa pārvadātāju sadarbībā un kopīgi meklētu risinājumus tranzīta koridora uz Ventspils ostu konkurētspējas nodrošināšanā.

Ventspils ostas termināļu pārstāvji vairākkārt uzsvēruši, ka tieši dzelzceļa pārvadājumu izmaksu daļa ir īpaši nozīmīga, lai Ventspils ostai varētu piesaistīt tranzīta kravas. Palielinoties konkurencei starp ostām, šis jautājums kļūst aizvien nozīmīgāks. Tikšanās reizē visas puses apliecināja, ka situācija nozarē ir sarežģīta un tās uzlabošanai nepieciešama visu tās dalībnieku aktīva līdzdarbība un gatavība mainīties.

Šāda formāta sanāksme notika pirmo reizi un Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis aicināja maijā tikties vēlreiz, lai konstatētu, ko no izteiktajiem priekšlikumiem izdevies realizēt un kādas varētu būt tālākās darbības.

Pēc pārkrauto kravu apjoma Ventspils osta ir otra lielākā Latvijas osta. 2019.gadā Ventspils ostā pārkrauti 20,5 miljoni tonnu kravu. Lai gan 2020.gada februārī pārkrautais 1,5 miljonu tonnu apjoms pārsniedz janvāra un decembra rādītājus, tas tomēr, galvenokārt akmeņogļu kravu samazinājuma dēļ, atpaliek no pagājušā gada rādītājiem.