VK Tranzīts: pārkrauj, ražo, ekspeditē

25/08/2015
Latvijas zemniekiem šobrīd ir aktīvākais ražas novākšanas laiks. Līdz ar zemkopjiem par bagātīgo ražu priecājas arī Baltijā lielākais biodīzeļdegvielas ražošanas un pārkraušanas komplekss Bio-Venta, kas darbojas Ventspils brīvostas teritorijā holdinga VK Tranzīts sastāvā. Šogad rapša kulšana sākusies vēlāk nekā ierasts un Bio-Ventā pirmās rapša sēklu kravas sagaidītas 4. augustā.

 

Lielākais Latvijā un Baltijā

Kā zināms, rapša sēklas ir izejviela biodegvielas, rapšu raušu, glicerīna un kālija sulfāta ražošanai.Bio-Ventas glabātuves strauji pildās ar Latvijas laukos izaudzētu rapsi. «Mūs priecē bagātīgā rapša raža, kuru šogad izdevies izaudzēt Latvijas zemniekiem. Šajā sezonā Latvijas rapsim ir raksturīgs augsts eļļas daudzums un zems mitruma līmenis,» norāda SIA Bio-Venta valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars. Rapša sēklas ir visaugstākās kvalitātes izejviela biodīzeļdegvielas ražošanai, kura pievienotās vērtības dēļ ir īpaši piemērota Baltijas un Skandināvijas valstu lietošanai.

Bio-Venta ir vieta, kur Latvijas zemnieki var nogādāt tikko nokulto rapsi, kurš atbilst uzņēmuma kvalitātes prasībām, tādā veidā atbrīvojot savas noliktavas no sēklu uzglabāšanas jaudu noslogojuma.

Gaidot jauno rapša ražu, uzņēmums Bio-Venta pusotra mēneša laikā sagatavojis visas tehnoloģiskās iekārtas jaunās sezonas nepārtraukta darba nodrošināšanai. Janvars skaidro, ka jaunā sezona biodīzeļdegvielas ražotājiem sākas ar jaunās ražas izejvielas iepirkumu, proti, tieši tagad. Pirms Latvijas rapša pieņemšanas Bio-Ventas iekārtas tiek pārbaudītas un tehnoloģiski pielāgotas darbam ar projektēto jaudu. Jaunajai sezonai ir sagatavotas preses, transportieri, ražošanas telpas, gatavās produkcijas glabātuves, mērinstrumenti, ir veikti visi nepieciešamie drošas ražošanas pasākumi. «Mēs ceram, ka ieguldītie līdzekļi nodrošinās jaunās rapša ražas nepārtrauktu pārstrādi,» optimistisks ir Janvars.

Latvijā biodīzeļdegvielas patēriņam joprojām ir sezonāls raksturs – no marta līdz novembrim tās piejaukums fosilajai degvielai ir 5%. Savukārt Skandināvijā, kas atrodas uz ziemeļiem no Latvijas, ziema nav šķērslis biodīzeļdegvielas izmantošanai visu gadu, saka Janvars. Uzņēmums joprojām gaida un cer uz valdības atbalstu biodegvielas patēriņa veicināšanai Latvijā. Bet tikmēr tas turpina aktīvi eksportēt augstas kvalitātes biodegvielu uz Baltijas un Skandināvijas valstīm. Šī brīža noieta tirgi nodrošina Bio-Ventas ienākumus laikā, kad Baltijā un daudzās citās Eiropas Savienības valstīs biodegviela netiek patērēta (novembris–marts). Savukārt produkcijas augstā kvalitāte un klientu apkalpošanas serviss palīdz Bio-Ventai arvien pārliecinošāk iekarot Skandināvijas valstu tirgus.

SIA Bio-Venta ir lielākais ražošanas un pārkraušanas komplekss Baltijā, vienīgā no deviņām biodīzeļdegvielas ražotnēm Latvijā, kas strādā nepārtraukti, un viens no lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma Kurzemē. 2014. gadā uzņēmumā saražotas 70 000 tonnas biodīzeļdegvielas. Šis apjoms ir trīs reizes lielāks par kopējo biodegvielas patēriņu Latvijā, tādēļ mēs spētu pilnībā nosegt patēriņu Latvijā. Biodīzeļdegvielas ražošanas procesā veidojas arī tādi blakusprodukti kā rapšu rauši, kas ir augstvērtīga barība liellopiem un zivīm, minerālmēslojums augsnei – kālija sulfāts – un farmaceitiskas kvalitātes glicerīns.

SIA Bio-Venta:

- nodarbināto skaits – 60

- vidējais vecums – 39 gadi

Valsts budžetā nomaksātie nodokļi:

- 2014.g. – 511 826 EUR

- 2015.g. (prognoze) – 518 163 EUR

Saražota produkcija 2014.g.:

- biodīzeļdegviela – 68 257 t

- rapšu rauši – 43 929 t

- glicerīns – 6631 t

- kālija sulfāts – 1119 t

 

Saprātīga un efektīva sadarbība

Ražotnes Bio-Venta darbībā aktīvi piedalās arī citas holdinga VK Tranzīts kompānijas. Piemēram, izejvielas piegādi biodīzeļdegvielas ražošanai ekspeditē holdinga sastāvā esošā kompānija VK Ekspedīcija, no rapša iegūtā eļļa, kā arī ievestās eļļas, no kurām tiek ražota gatavā biodegviela, un citi ražošanai nepieciešamie komponenti tiek glabāti termināļa Ventamonjaks serviss transporta mezgla noliktavās. Šī sadarbība nepārtraukti nodrošina biodegvielas ražotni ar nepieciešamo izejvielas daudzumu un citiem komponentiem. Pateicoties Vent­amonjaks serviss pakalpojumiem, Bio-Ventai ir iespēja saņemt ar tankkuģiem izejvielas un augu eļļu un nosūtīt gatavo produkciju uz ārzemju noieta tirgiem, izmantojot jūras ceļu, proti, arī ar tankkuģiem. Holdinga VK Tranzīts darbības struktūra un iekšējā savstarpējā sistēma paredz, ka SIA Ventamonjaks serviss personāls 330 darbinieku sastāvā īsteno tehnoloģisko procesu nodrošināšanu, infrastruktūras uzturēšanu, nodrošina apsardzi un caurlaides režīmu holdinga sastāvā esošajām kompānijām un citiem uzņēmumiem, kas atrodas holdinga teritorijā un kam uz savstarpēja līguma pamata tiek sniegti pakalpojumi, – SIA Ventall Termināls, SIA VARS, AS Ventamonjaks.

Holdingam ir savs sertificēts apvienotais laboratorijas kontroles dienests, kas kontrolē izejvielas, gatavās produkcijas un kravu kvalitāti, kā arī veic regulāru gaisa kvalitātes monitoringu, kontrolē kravu glabāšanas un iekraušanas režīmu, un Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas organizē un veic profilaktisko darbu avāriju un negadījumu riska samazināšanai. Holdinga uzņēmumi nodrošina saņemto kravu pilnu apstrādes ciklu, sākot ar ekspeditēšanu vai kravas pavadīšanu tās transportēšanas laikā, uzglabāšanu noliktavā, iekraušanu un izkraušanu Ventamonjaks serviss terminālī un beidzot ar kravu iekraušanu jūras, sauszemes vai dzelzceļa transportā.

Paralēli visām šīm ražošanas un tehnoloģiskajām funkcijām Ventamonjaks serviss nodrošina savam kolektīvam labvēlīgu personāla politiku un sertificēta arodārsta pakalpojumus, piebilst Arnis Janvars, kurš vada lielākās holdinga kompānijas. Holdinga funkcionēšanas sistēma ļauj efektīvi un optimāli nodrošināt katra tā sastāvā esošā uzņēmuma darbību. «Finansiālie rādītāji liecina par to, ka 2014. gads holdinga uzņēmumiem bijis daudz veiksmīgāks nekā 2013. gads,» apgalvo Janvars. Savukārt holdinga uzņēmumi nevarētu funkcionēt bez pilsētas pašvaldības uzņēmumu – Ūdeka, Ventspils siltums, Ventspils reiss, Sadales tīkls u.c. – pakalpojumiem. Tāpat holdinga uzņēmumi pērk ārējos specifiskos pakalpojumus no Ventspils un Latvijas uzņēmumiem Sadales tīkls, Latus sardze, ABB u.c. Lai pilsētniekiem būtu pārliecība, ka holdinga VK Tranzīts uzņēmumiem darba un ekoloģiskā drošība ir viena no galvenajām prioritātēm, tiek rīkoti tādi pasākumi kā Atvērto durvju diena, karjeras dienas, ekskursijas un dialogs ar iedzīvotājiem.

Pagājušajā nedēļā Atvērto durvju die­na tika rīkota uzņēmumā Bio-Venta. Pasākuma apmeklētājiem tika dota iespēja uzzināt, kā no vietējo zemnieku audzētām rapša sēklām tiek ražota biodīzeļdegviela, lopbarība – rapšu rauši –, augsnes mēslojums – kālija sulfāts – un farmaceitiskas kvalitātes glicerīns. Šogad VK Tranzīts investē finanšu līdzekļus ne tikai uzņēmuma attīstībā, bet arī pilsētas sociālās un kultūras dzīves atbalstā. Holdinga uzņēmumi līdz š.g. augustam snieguši finansiālu atbalstu Ventspils Augstskolas, Pilsētas svētku, Piedzīvojumu parka pusmaratona, Jūras svētku u.c. pasākumu organizēšanā, kā arī atbalsta Ventspils futbola un basketbola klubus.

Holdinga vadība ir pateicīga savstarpēji izdevīgajai sadarbībai ar Ventspils brīvostas pārvaldi un citiem partneriem, kā rezultātā kopīgiem spēkiem tiek īstenoti projekti, kas svarīgi ne tikai holdinga uzņēmumiem, bet arī visai pilsētai.

 

Septiņos mēnešos – gada apjoms

Tamāra Kleivicere

VK Ekspedīcija valdes priekšsēdētāja

– Mūsu kompānija izveidota 2005. gadā, lai sniegtu ekspeditora pakalpojumus holdinga VK Tranzītsuzņēmumiem, kā arī kravu piegādei uzņēmumam Bio-Venta, kas ražo biodīzeļdegvielu. Kompānijā strādā 16 augsti kvalificēti speciālisti, aģenti – ekspeditori, loģistikas speciālisti, uzskaitveži, kravu pieņēmēji/nosūtītāji. Šis gads kompānijai veidojas diezgan veiksmīgs – septiņu mēnešu laikā jau transportēts tik daudz kravu, cik 2014. gadā kopumā. Mūsu kompānijas darbības galvenie virzieni saistīti ar amonjaka, gaišo naftas produktu un kravu, kas nepieciešamas biodīzeļdegvielas ražošanai, ekspeditēšanu un metanola vairumtirdzniecību. Mēs sniedzam kravu vadīšanas un aģentēšanas pakalpojumus kā vietējiem uzņēmumiem, tā arī ārzemju klientiem. Pagājušajā gadā kompānija ekspeditēja vairāk nekā vienu miljonu kravu. VK Ekspedīcijai ir piešķirts Latvijas Nacionālās kravu ekspeditoru un loģistikas asociācijas sertifikāts, kas norāda uz uzņēmuma kompetenci un atbildību.

Holdinga VK Tranzīts uzņēmumu kravu apgrozījums 2014. gadā (tūkstoši t):

- amonjaks – 476

- naftas produkti – 550

- nitrilakrilskābe – 135

- kopējais kravu apgrozījums – 1161