Brīvostas pārvalde piedāvā pašvaldībai mainīt vēsturiskās ostas darbnīcas pret zemi zem brīvostas ēkām

Lai atbalstītu Ventspils pilsētas pašvaldības ieceri attīstīt kādreizējo Ostas darbnīcu teritoriju K.Valdemāra ielā par tūrisma un atpūtas vietu, kā arī rastu iespēju turpināt attīstīt brīvostas industriālo teritoriju, Ventspils brīvostas pārvalde ir vērsusies domē ar priekšlikumu par īpašumu maiņu. Proti – mainīt Ventspils brīvostas pārvaldei piederošās ēkas K.Valdemāra ielā 12 un K.Valdemāra ielā 12a pret kādu no pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem, uz kura atrodas Ventspils brīvostas pārvaldei piederošas ēkas.

Kā jau iepriekš ziņots, 2015.gadā Ventspils brīvostas pārvalde iegādājās ostas darbnīcu ēku kompleksu K.Valdemāra ielā, sākotnēji plānojot tur izvietot boju darbnīcas. Kad pašvaldība nāca klajā ar priekšlikumu par ģimenes centra un muzeja izveidi šajā vietā, bija skaidrs, ka ēkas īpašumtiesības būs jāmaina, jo Ventspils brīvostas pārvalde ar šādu objektu attīstību nodarboties nevar.

Pretēji pašvaldības paustajiem apvainojumiem, ka brīvostas pārvalde it kā grasās izsaimniekot Ventspils vēstures liecības, gada garumā Ventspils brīvostas pārvalde mēģinājusi rast dažādus ceļus, kā nodot pašvaldībai ēkas un iekārtas, kas brīvostas pārvaldes funkciju pildīšanai nav nepieciešamas. Ņemot vērā to, ka īpašumu nodošana domei bez maksas var tikt vērtēta kā pārkāpums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē, Ventspils brīvostas pārvalde nevar pilnībā piekrist domes izteiktajam priekšlikumam ēkas vienkārši uzdāvināt pašvaldībai.

Vienlaikus apstāklis, ka pašvaldībai juridiski pieder zeme, uz kuras brīvostas pienākums ir attīstīt uzņēmējdarbību, izrādījies par milzu šķērsli investoru piesaistē pašvaldības noraidošās attieksmes un politizētās jautājumu risināšanas dēļ. Šāda situācija nopietni apdraud ekonomisko attīstību Ventspilī.

Ventspils brīvostas pārvalde ir vērsusies Ventspils pilsētas domē ar priekšlikumu mainīt nekustamo īpašumu (ēkas) K.Valdemāra 12 un K.Valdemāra 12a pret kādu no Ventspils pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, uz kura atrodas Ventspils brīvostas pārvaldei piederošas ēkas. Savukārt 12 vēsturiskās iekārtas, kuras Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atzinusi par vēsturisku vērtību , tiktu dāvinātas pašvaldībai ar mērķi eksponēt tās kā sabiedrībai pieejamus eksponātus.

 

Ventspils brīvostas pārvalde pauž cerību, ka pašvaldība piekritīs šim piedāvājumam, lai Ventspils varētu iegūt jaunu atpūtas vietu un jaunas darba vietas pilsētai piesaistītos uzņēmumos.