Palielinās koksnes produktu kravu apgrozījums Ventspils ostā

2020.gadā par 7% palielinājusies dažādu koksnes produktu pārkraušana Ventspils ostas termināļos, sasniedzot pēdējo 10 gadu labāko rādītāju. Galvenais šīs kravu grupas apstrādātājs Ventspils ostā ir SIA “Ventplac”, kuram izdevies saglabāt stabilu kravu apgrozījumu salīdzinājumā 2019.gadu.

Arī kokmateriālu un citu koksnes produktu tirgu 2020.gadā ietekmējusi vīrusa Covid-19 izraisītā situācija. Piemēram, visā pasaulē attālinātā darba un mācību, tūrisma un izklaides industrijas apstāšanās dēļ krities papīra patēriņš, līdz ar to arī būtiski krities pieprasījums pēc izejmateriāla celulozes ražošanai. Tāpat kokmateriālu tirgu jūtami ietekmējusi mizgrauža izplatība Vācijā un Skandināvijā. Neskatoties uz šiem un vēl citiem traucējošiem apstākļiem, 2020.gadā Ventspils ostas termināļos pārkrauti 728 tūkstoši tonnu koksnes produktu: kokmateriāli, šķelda, koksnes granulas, skaidas, mizas. Šīs kravas pārkrauj AS “Ventspils tirdzniecības osta”, SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” un SIA “Ventplac” termināļos.

Lielākais šo produktu apjoms pārkrauts sauskravu terminālī starp Ventas tiltu un Apvedtiltu, ko nomā SIA “Ventplac”. Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis pasniedza SIA “Ventplac” valdes priekšsēdētājam Aivaram Baudem brīvostas Pateicības rakstu, par labiem kravu apgrozījuma rezultātiem 2020.gadā. 

2020.gadā Ventspils brīvostā strādājošajos termināļos kopā pārkrauti 12,9 miljoni tonnu kravu, kas ir par 37% mazāk nekā pirms gada. Galvenais kravu samazinājuma iemesls bija fakts, ka 2020.gadā gandrīz pilnībā apstājās akmeņogļu eksports – pārkrauto akmeņogļu daudzums samazinājies par 90% salīdzinot ar 2019.gadu, jo Krievija, kas ir šo kravu izcelsmes valsts, gandrīz pilnībā tās pārkrauj savās ostās, kas jau mērķtiecīgi tika plānots daudzu gadu garumā. Covid-19 izraisītās ekonomiskās krīzes un naftas cenu dēļ krities arī pieprasījums pēc tādiem energoresursiem kā naftas produkti, kas ir viens no lielākajiem kravu segmentiem Ventspils ostā. Šo kravu apjoms ostā krities par 18%. Tikmēr pārējo kravu apjoms ir salīdzinoši stabils un dažos segmentos, kā kokmateriāli un dažādi lauksaimniecības izcelsmes produkti, pat pieaug.