Ventspils Ostas ielas promenādei piešķirta Būvniecības gada balva

12.martā Ventspils kļuva par vienu balvu bagātāka – “Latvijas būvniecības gada balvas 2020” žūrija 2.vietu nominācijā “Teritorijas labiekārtojums” piešķīra Ostas ielai Ventspilī. Šis pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma būvētais promenādes posms ar īpašiem ineženiertehniskiem un arhitektoniskiem risinājumiem un unikālo boju un stoderu kolekciju pamatoti kļuvis par vienu no interesantākajiem pēdējo gadu tūrisma un atpūtas objektiem Ventspilī.

Pateicība par projekta rezultātu, protams, pienākas idejas autoriem, arhitektam Jurim Pogam, projekta autoriem “SBI-Ventspils”, būvuzraugam “pro CAD” un būvniekam “Ostas celtnieks”, kurš, lai arī aizkavēja projekta pabeigšanu, tomēr nodrošināja, ka galarezultāts ļauj lepoties visiem ventspilniekiem. 


Foto: Juris Presņikovs

Izbūvētajam Ostas ielas posmam, kas vijas gar vēsturiskajām Ostas darbnīcām, protams, pirmkārt ir praktiska nozīme kā ceļam, kas padara pieejamu līdz tam slēgto promenādes daļu. Tomēr projekta izstrādes laikā tika rūpīgi domāts, lai šis posms vizuāli un saturiski bagātinātu Ostas promenādes un Ventspils pilsētas vaibstus.

Darba gaitā teritorijā tika demontētas Ostas darbnīcu piebūves bez vēsturiskas vērtības un žogs, kas ilgus gadus aizsedza skatu uz vēsturiskajām ēkām. Gar Ventas krastu izbūvēts jauns ielas posms, kā arī lietusūdens kanalizācija, apgaismojums un ietves. Ielas izbūves laikā Ventspils brīvostas pārvalde atjaunoja arī Ostas darbnīcu fasādi un papildināja to ar apgaismojumu.

Vislielāko interesi piesaista vides objekti, kas izvietoti atjaunotajā teritorijā. Pie tā sauktās “Ziemas ostas” apskatei novietots loču kuģis “Rota”, kas ilgus gadus strādāja Ventspils ostā. Gar Ventas krastu izvietotas 14 bojas un stoderes, kam tagad dāvāts otrs mūžs – stāstīt par jūrniecību. Pie katras bojas novietota informācijas plāksne, kas paskaidro, kādam nolūkam konkrētais boju tips domāts. Līdzās Ostas kapteiņa dienestam pie ieejas mazajā zvejas ostā atrodas “Mīlestības bāka” – vides objekts, kas īpaši domāts jaunlaulātajiem kā vieta, kur kāzu dienā pieslēgt simbolisko atslēgu.  

Ostas ielas izbūve tika veikta ES Kohēzijas fonda finansētā projekta „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros. Posma labiekārtojumu finansēja Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi.  Kopējās projekta izmaksas – 2,637 miljoni eiro.