Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Navigācijas aprīkojuma piegāde
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /64
Iepirkuma apraksts:

 Jūras stoderes (3.gab). piegāde.

  1. Darbu izpildes laiks – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
  2. Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no preču piegādes brīža.
  3. Preču piegādes vieta – Dienvidu mols 4, Ventspils.
  4. Avanss – ne vairāk kā 20%.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.06.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātās cenas pārsniedz VBP budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
10.06.2019