Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /80
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumi.

CPV kods - 50112000-3 (Automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi).

Paredzētie un izpildāmie darbu veidi un apjomi norādīti nolikuma 1. un 4.pielikumos, kas kopā Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un darbu izpildei.

Iepirkuma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža. Līgums var tikt pagarināts uz vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās (grupās). Pretendents iesniedz piedāvājumu visu iepirkuma kopumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.08.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Venta - 1"
Līguma priekšmets:
Automašīnu tehniskā apkope un remonts
Līguma cena:
9 585.19
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.10.2019