Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju enkurķēžu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /3
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Dainis Briedis, tālrunis 27128850, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

  1. Iepirkuma priekšmets: Jaunu ugunsboju enkurķēžu piegāde, turpmāk – Preces, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums). Nepieciešamo ķēžu daudzums: 28mm kalibrs – 15 posmi x 27,5m (kopā 412.5 m).
  2. CPV kods: 44540000-7 (Ķēdes).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.
  6. Avanss netiek paredzēts.
  7. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 27.janvārim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.01.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 27.janvārim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “JP GROUP”
Līguma priekšmets:
Ugunsboju enkurķēžu piegāde
Līguma cena:
17250
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
17.02.2023