Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Automašīnu noma, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /36
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Jaunu (2.gab.) automašīnu piegāde, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām, piemērojot operatīvā līzinga pakalpojumus uz 60 (sešdesmit) kalendārajiem mēnešiem, saskaņā ar Darba uzdevumā  (1.pielikums) noteikto.
 2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās: 
  1. 1.daļa – Vieglā pasažieru SUV automašīnas (1 gb.) piegāde.
  2. 2.daļas – Kompaktā furgona (1 gb.) piegāde.
 3. CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi).
 4. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) un automašīnas piegādes termiņš:
  1. Iepirkuma 1.daļa – 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Automašīnas piegādes laiks ir ne vairāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas pēc Līguma parakstīšanas.
  2. Iepirkuma 2.daļa – 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Automašīnas piegādes laiks ir ne vairāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas pēc Līguma parakstīšanas.
 5. Piegādes vieta – Jāņa iela 19, Ventspils.
 6. Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija: ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km nobraukuma ierobežojums.
 7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 29.maijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.05.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.05.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 29.maijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Mobire Latvija SIA
Līguma priekšmets:
Automašīnu noma, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu (1.daļa -Vieglā pasažieru SUV automašīnas (1 gb.) piegāde)
Līguma cena:
26 479.80
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
25.06.2024