Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /74
Iepirkuma apraksts:

Ugunsboju bateriju iegāde – 148 gab., saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā (pa daļām) 3 (trīs) nedēļu laikā.

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Preču piegādes vieta – Dienvidu mols 4, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Līgums izpilde līdz 2021.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
12.08.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 12.augustam plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42792

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātā līgumcena pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
21.08.2020