Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) 3000VA iegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /78
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) 3000VA, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2), turpmāk “Prece”, piegāde.
  2. Iepirkuma izpilde  - Preču piegāde jāveic 2 (nedēļu) laikā no attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Preču piegāde -Kr. Valdemāra 14, Ventspilī.
  3. Avanss netiek paredzēts. Apmaksa – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes un rēķina saņemšanas.
  4. Garantijas laiks Precei  - 2 (divi) gadi no Preces piegādes brīža.
  5. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 18.augustam plkst. 14.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā .
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.08.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
01.01.1970
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Sergejs Harkovs, tālr. 26044500, e-pasta adrese: sergejs.harkovs@vbp.lv un Agris Sokolovskis, tālr. 28623718, e-pasta adrese: agris.sokolovskis@vbp.lv.

Banka

AS „Luminor”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Citrus Solutions"
Līguma priekšmets:
Nepārtraukta barošanas avota (UPS) 3000VA iegāde
Līguma cena:
891.40
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
20.09.2021