Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi - Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /25
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve” saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un Darba uzdevumu (2.pielikums).
  2. CPV kods – 45000000-7 (Celtniecības darbi), 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
  3. Būvdarbu izpildes vieta – Ventspils brīvostas piestātne Nr.35A (Dzintaru iela 102C, Ventspils).
  4. Iepirkuma izpildes termiņi:

Objekta nosaukums

Plānotais  iepirkuma līguma noslēgšanas laiks

Darbu

(projektēšana un būvdarbi)

izpildes laiks

Piestātnes Nr.35A pārbūve

2020.gada maijs

180 dienas*

*Būvprojekta izstrādes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un būvprojektam tiek veikta ekspertīze.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.04.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
25.03.2020
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkumam būtiski mainījies darba uzdevums, ko iepriekš nevarēja paredzēt
Lēmuma datums:
23.02.2021