Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventas tilta apgaismojuma remonts
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /111
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Borislavs Kapitonovs, mob.tālr. 25480225, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventas tilta apgaismojuma remonts 16 laternām saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.

CPV kods: 45311200-2 (Elektroinstalācijas darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 20.decembrim.

Garantijas laiks: 60 (sešdesmit) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Par objekta apsekošanu informācijai tālrunis: +371 25480225, Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris Borislavs Kapitonovs, e-pasts: [email protected].

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 1.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66734

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.11.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Borislavs Kapitonovs
Tālrunis:
25480225
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 1.decembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “EL.SERVISS”
Līguma priekšmets:
Ventas tilta apgaismojuma remonts
Līguma cena:
17 564.18
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.12.2021