Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP 2017 /40

Elektroenerģijas iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /46

Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve un teritorijas labiekārtošana, saldētavas ēkas būvniecības nodrošināšanai, Talsu ielā 200, Ventspilī

Cenu aptauja Izsludināts
VBOP 2017 /43

Kraujlaukuma izbūves Kustes dambī 2, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /39KF

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana objektam “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /35KF

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /33KF

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /27KF

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /26

Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /5

Hidrogrāfijas kuģa “Skauts” remonts ar dokošanu

Atklāts konkurss Izsludināts
VBOP 2017 /17

Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /4

Elektroapgādes infrastruktūras izbūve piestātnei Nr.52, Ventspilī

Cenu aptauja Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /9

Būvju nojaukšanas būvprojekta izstrāde un noliktavas Nr.1 tehniskā apsekošana Maskavas ielā 10, Ventspilī

Cenu aptauja Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /24

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ražošanas ēkas Nr.7 būvniecībai Ventspils augsto tehnoloģiju parkā, saskaņā ar apstiprinātu būvprojektu minimālā sastāvā

Cenu aptauja Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /23

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība auto stāvlaukuma izbūvei Ventspils augsto tehnoloģiju parkā nr.7, saskaņā ar apstiprinātu būvprojekta minimālā sastāvā daļu

Cenu aptauja Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /14

Piesārņoto ūdens savācējkuģa “Venta” remonts ar dokošanu

Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2016 /182

Jumtu attīrīšana no sniega Ventspils brīvostas pārvaldes ēkām

Cenu aptauja Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2016 /144

Loču kuģa “Kaija” remonts ar dokošanu

Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2016 /173

Ventspils brīvostas pārvaldes autotransporta mazgāšana un tīrīšana

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2016 /102

Ugunsboju enkuru piegāde

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2016 /104

Teritorijas Nr.1 Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšana

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2016 /73

Teritorijas Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšana

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2016 /38

Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2016 /35

Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Talsu ielā 200, Ventspilī būvniecībai

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2016 /34

Kredītlīdzekļu piesaiste piestātnes 13A attīstībai

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2016 /41

Rezerves daļu piegāde kuģim “Dzelme”

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2016 / 8

Siltumtehnikas un ŪK ( ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu) apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2016 /13EJZF

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība piestātnes 13A un zivju pieņemšanas, šķirošanas un uzglabāšanas ēkas uz tās būvniecībai

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /215

Rezerves daļu piegāde kuģim z/s „DZELME”

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /200

Kredītlīdzekļu piesaiste Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un Ventspils rūpnieciskā parka attīstības projekta, realizācijai.

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2015 /198 CEF

Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizācija

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2015 / 192

Siltuma skaitītāju iegāde un uzstādīšana katlumājā Kustes dambī 30A, Ventspilī

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /109

Jumta virsgaismas logu nomaiņa ražošanas ēkai Kustes dambī 32, Ventspilī

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /106

Rezerves daļu piegāde z/s „Dzelme

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /76KF

Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2015.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 atjaunošana posmā no Pāvila ielas līdz Inženieru ielai, posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, posmā no nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 203 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī.

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2015 /27

Konferenču galda remonts Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /75

Jumta logu nomaiņa ražošanas ēkai Kustes dambī 32, Ventspils

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /26

Jumta logu nomaiņa ražošanas ēkai Kustes dambī 32, Ventspils

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2015 /23KF

Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2015.gadā – Brīvības ielas pārbūve posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2015 /13

PŪS kuģa "Užava" remonts ar dokošanu

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2015 /17

Peldošā celtņa PPC-41 celšanas iekārtas konstrukcijas remonts

Cenu aptauja Pārtraukts
VBOP 2014 /158

Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2014 /125

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana”.

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2014 /59KF

Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2014 /6

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija”.

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBP 2013 /226KF

Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2014.gadā – 1.kārta.

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2013 /204

Autotransporta stāvlaukuma būvniecība K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2013 /99

Autotransporta stāvlaukuma būvniecība K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī.

Atklāts konkurss Pārtraukts
VBOP 2017 /29

Kreisā dzinekļa DKK 20/5-F1 lāpstiņu blīvējuma un apakšējās bandāžas nomaiņa z/s "Dzelme"

Cenu aptauja Noslēdzies
VBOP 2017 /12

VBP darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

Sarunu procedūra Noslēdzies
VBOP 2016 /190

VB piestātnes Nr.16 rampas remonts

Cenu aptauja Noslēdzies

Lapas