Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /2
Iepirkuma apraksts:

Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām.

Prognozējamais elektroenerģijas patēriņš: 300 000 kWh mēnesī.

Pieslēguma veids un laika zona: Trīsfāzu pieslēgums, laika zona (visas dienas visu diennakti).

 Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo divos variantos:

  1. variants - Fiksēta līgumcena, EUR/1 kWh (neskaitot PVN), ja Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem, 24 mēnešiem vai 36 mēnešiem;
  2. variants – Līgumcena, EUR/1 kWh ,kas sastāv no Nord Pool Spot Latvijas zonas biržas ikstundas cenas, kurai piesaistīts uzcenojums, ja Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem, 24 mēnešiem vai 36 mēnešiem.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.02.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.01.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 27.februārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkumā paredzamā līgumcena var pārsniegt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā pakalpojumiem noteikto līgumcenas slieksni, līdz ar ko ir neatbilstoši piemērota iepirkumu procedūra.
Lēmuma datums:
07.03.2023