Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ostas ielas pārbūves posmā no Jāņa iela līdz Dārzu ielai, Ventspilī”
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /7KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Arnis Mazalis, tālr. numurs 29353242, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
04.02.2023
Paziņojums par grozījumiem:
08.03.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
29353242
Papildu informācija:

Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 27.martam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 500 EUR (pieci simti euro) apmērā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 27.martam plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 27.martā plkst.1400.

Iepirkuma dokumentācija pieejama EIS -  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94968

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/izskatīšanas datums - 01.02.2023.(Datums uz iepirkuma nolikuma).

 

 

 

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Jurēvičs un partneri”
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ostas ielas pārbūves posmā no Jāņa iela līdz Dārzu ielai, Ventspilī”
Līguma cena:
28660
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.05.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Jurevičs un parteri"
Līguma priekšmets:
Papildus būvuzraudzības darbi
Līguma cena:
180.00
Līguma valūta:
EUR/dienā
Līguma noslēgšanas datums:
28.12.2024