Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Automašīnas noma, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /49
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Jauna mikroautobusa piegāde, piemērojot operatīvā līzinga pakalpojumus uz 60 (sešdesmit) kalendārajiem mēnešiem saskaņā ar Darba uzdevumu  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Automašīnas piegādes laiks ir ne vairāk kā 120 (simt divdesmit) dienas pēc Līguma parakstīšanas. Ja šajā termiņā nav iespējams automašīnu piegādāt, piegādātājs nodrošina ar līdzvērtīgu automašīnu bez atlīdzības līdz automašīnas piegādes brīdim.
  5. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57853

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "TRANSPORENT"
Līguma priekšmets:
Automašīnas noma, izmantojot operatīvā līdzinga pakalpojumu
Līguma cena:
28 807.20
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.07.2021