Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /64
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Prognozējamais elektroenerģijas patēriņš – 300 000 kWh mēnesī.
  2. CPV kods: 09300000-2 (Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija)
  3. Līguma izpildes termiņš: Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu.
  4. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 12.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
12.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
02.07.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansosns
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 12.jūlijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.