Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /103
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. numurs 26159886, e-pasta adrese andis.jansons@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Prognozējamais elektroenerģijas patēriņš – 300 000 kWh mēnesī.

Iepirkums sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa – orientējošais apjoms 100 000 kWh mēnesī.

Objekti: Ventspils augsto tehnoloģiju parks (VATP 1, VATP 2, VATP 5, VATP 6, VATP 7).

2.daļa – orientējošais apjoms 200 000 kWh mēnesī.

Objekti: Kanalizācijas sūkņa stacija (Sārnates iela 21, Ventspils), Piesārņojuma monitorings (Katoļu iela 34, Ventspils); Piesārņojuma monitorings (Rīgas iela 31, Ventspils); Tilts pāri Ventas upei (Tilta dārzs, Ventspils); Kapteiņdienests 2 (Kr. Valdemāra iela 14, Ventspils); Osta-piestātne (Kr.Valdemāra iela 24, Ventspils); Tehniskā daļa (Ovišu bāka, Oviši, Tārgales pag., Ventspils nov.); Piestātne Nr.22 (Ostas iela 33, Ventspils); Klientu apkalpošanas centrs (Sarkanmuižas dambis 25 C); Sūkņu stacija (I. Mičurina iela 14, Ventspils); Dendrolight ražotne (Kustes dambis 30A, Ventspils); Bāka (Akmeņraga bāka, Sakas pag., Dienvidkurzemes nov.); Piestātne Nr.23 (Ostas iela 55, Ventspils); Brīvostas pārvalde (Jāņa iela 19, Ventspils); Piestātne (Dārzu iela 6, Ventspils); Dzelzceļa pārbrauktuve (Rūpniecības iela 11, Ventspils); Kapteiņdienests 1 (Kr. Valdemāra iela 14, Ventspils); Bāka (Pētera iela 21B, Ventspils); Krasta ielas rekonstrukcija (Medus iela 20, Ventspils); Piestātne Nr.12 (Dzintaru iela 3, Ventspils); Prāmju termināla komplekss (Dārzu iela 6, Ventspils); Arhīva ēka (Plosta iela 5, Ventspils); Birojs – viesnīcas ēka (Peldu iela 3, Ventspils); Piestātne (Valdemāra iela 8/21, Ventspils); Krimuldas piestātne (Sarkanmuižas dambis 25D, Ventspils); Bāka (Bāka, Užavas pag., Ventspils nov.); Darbnīca-Muzejs (Kr. Valdemāra iela 12, Ventspils); Kuģu piestātne (Kr. Valdemāra iela 6, Ventspils); Vaduguns (Ziemeļu iela 21, Ventspils); Dzelzceļa pārbrauktuve ( Sarkanmuižas dambis 29A, Ventspils); Sūkņu stacija (Pīlādžu iela 9, Ventspils).

Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo 2 (divos) variantos:

1.variants - Līgumcena, EUR/ 1 kWh , kas sastāv no Nord Pool Spot Latvijas zonas biržas ikstundas cenas, kurai piesaistīts uzcenojums;

2.variants – Fiksēta līgumcena, EUR/ 1 kWh.

CPV kods: 09300000-2 (Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija)

Līguma izpildes termiņš: Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 1.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64785

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.11.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.10.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 1.novembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Beidzies piedāvājumu derīguma termiņš.
Lēmuma datums:
04.01.2022