Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /2
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm, turpmāk – Preces, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā Nr.1 (1.pielikums), Tehniskajā specifikācijā Nr.2 (2.pielikums) noteikto.

CPV kods: 34516000-7 (Fenderi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divas) daļās:

1.daļa – Konusveida amortizējošā atvairierīce – 2 gab., saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.1.

2.daļa – Amortizējošais elements (kāja) 800x1000mm G 2.8  – 12 gab., saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.2.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Avanss ne vairāk kā 20%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 2.februārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/69009

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.02.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.01.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 2.februārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ESL Marine"
Līguma priekšmets:
Amortizācijas atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm (1.DAĻA)
Līguma cena:
96285
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.06.2022
Piegādātāja nosaukums:
SIA "GT L"
Līguma priekšmets:
Amortizācijas atvairierīču piegāde VB piestātnēm
Līguma cena:
24 834.12
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.03.2022