Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Seguma remonts Lielajā prospektā, Talsu ielā un Fabrikas ielā Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /53
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. Nr. 26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected].

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Seguma remonts Lielajā prospektā, Talsu ielā un Fabrikas ielā saskaņā ar Darbu apjomu tabulu Nr.1 (1.pielikums), Darbu apjomu tabulu Nr.2 (2.pielikums) un Darbu apjomu tabulu Nr.3 (3.pielikums).

CPV kods: 45233252-0 (Ielu seguma būvdarbi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās:

Iepirkuma daļas Nr.

Iepirkuma daļas nosaukums

Darbu izpildes termiņš

Darbu apjoms

1.

Asfaltbetona seguma remonts Lielājā prospektā, Ventspilī

2 darba dienu laikā no darbu uzsākšanas

202 m2

2. 

Asfaltbetona seguma remonts Talsu ielā, Ventspilī

14 dienas no darbu uzsākšanas

682 m2

3.

Seguma remonts Fabrikas ielā, Ventspilī

8 darba dienu laikā no darbu uzsākšanas

380 m2

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Būvdarbi jāveic atbilstoši LVC "Ceļu specifikācijas 2019" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2022" prasībām.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 21.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 21.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "CTB"
Līguma priekšmets:
Seguma remonts Lielajā prospektā un Talsu ielā, Ventspilī
Līguma cena:
36 634.83
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
25.07.2022