Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Inventarizācijas aprīkojuma iegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /117
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Agris Sokolovskis, tālr. 28623718, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected].

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Inventarizācijas aprīkojuma  iegāde, turpmāk “Prece”, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto. Iepirkuma priekšmets ietver portatīvo datu termināļu (3 gabali) un termoprinteru (2 gabali) piegādi.

CPV kods: 30000000-9 (Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas.

Preces piegādes vieta: Ventspils brīvostas pārvalde.

Garantijas laiks Precei: vismaz 2 (divi) gadi.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 2.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 2.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "AMRO BALTIC"
Līguma priekšmets:
Inventarizācijas aprīkojuma iegāde
Līguma cena:
2623
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.12.2022